กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

การละเล่นเด็กไทย  :  วัฒนธรรมที่ควรอนุรักษ์
     การละเล่นเด็กไทยในอดีตถือเป็นอีกเอกลักษณ์ที่สำคัญของชาติ  ซึ่งปัจจุบันค่อย ๆ เลือนหายไปจากสังคมไทย  เนื่องจากมีอิทธิพลทางวัฒนธรรมของต่างชาติเข้ามาแทนที่  ทำให้การละเล่นเหล่านี้ค่อย ๆ หมดความนิยมไป  ตัวอย่างการละเล่นที่ควรอนุรักษ์ไว้  เช่น

     1.  ม้าก้านกล้วย  เป็นการละเล่นที่ช่วยสร้างความสนุกสนานวัสดุที่นำมาใช้ประกอบการละเล่นม้าก้านกล้วย  สามารถหาได้ง่าย  โดยนำก้านกล้วยมาตกแต่งให้มีลักษณะแบบหัวและคอม้ามีเชือกกล้วยสำหรับทำเป็นสายบังเหียน  เวลาเล่นเด็ก ๆ จะขี่บนหลังม้าก้านกล้วย  เวลาเด็ก ๆ จะขี่บนหลังม้าก้านกล้วยแล้ววิ่งเล่นหรือวิ่งแข่งกันคล้ายกับกำลังขี่ม้าแข่ง

     2.  มอญซ่อนผ้า  ผู้เล่นจะนั่งล้อมกันเป็นวงกลม  แล้วร้องว่า  "มอญซ่อนผ้า  ตุ๊กตาอยู่ข้างหลัง  ไว้โน่นไว้นี่ฉันจะตีก้นเธอ"  ผู้เล่นเป็นมอญจะถือผ้าเดินรอบวงแล้วแอบหย่อนผ้าไว้ข้างหลัง  ผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง  แต่ถ้าผู้เล่นคนนั้นรู้ตัวก็จะเอาผ้านั้นมาไล่ตีมอญแล้วกลับมานั่งที่เดิม  แต่ถ้าหากผู้เล่นไม่รู้ตัว  แล้วมอญเดินกลับมาถึงอีกรอบ  ผู้เล่นคนนั้นก็จะถูกมอญเอาผ้าตีหลังแล้วต้องเล่นเป็นมอญแทน

     3.  รีรีข้าวสาร  วิธีการเล่น  ให้ผู้เล่นสองคนยกมือจับไว้เป็นโค้งประตู  ผู้เล่นที่เหลือเอามือจับเอวเดินไปแถวรอดประตูไปแล้วร้องว่า  "รีรีข้าวสาร  สองทะทานข้าวเปลือก  เลือกท้องใบลาน  คดข้าวใส่จาน  เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน  พานเอาคนข้างหลังไว้"  เมื่อถึงคำสุดท้ายก็จะลดมือลงเพื่อกักตัวผู้เล่นที่เดินผ่านมา  ผู้เล่นที่ถูกกักตัวจะต้องถูกคัดออกหรืออาจจะถูกลงโทษาด้วยการให้รำหรือทำท่าทางอะไรก็ได้

     การละเล่นในข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างการละเล่นของเด็กไทยเท่านั้น  เพราะแต่ละท้องถิ่นก็มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง  แต่วัฒนธรรมเหล่านี้จะค่อย ๆ หายไป  หากคนไทยไม่ร่วมกันอนุรักษ์ให้อยู่คู่กับสังคมไทย

 

ที่มาและได้รับอนุญาตจาก :
ไพศาล ภู่ไพบูลย์ อังคณา ตติรัตน์ และปนัดดา มีสมบัติงาม. หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ม.1. พิมพ์ครั้งที่ 1.  กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์.

 

 

Tags

เล่น เด็ก ไทย วัฒนธรรม อนุรักษ์ ม้า ก้านกล้วย มอญซ่อนผ้า รีรีข้าวสาร