กำลังโหลดข้อมูล

 

คู่มือการใช้งานสื่อมัลติมีเดียและชุดอุปกรณ์ ICT สำหรับโรงเรียนประชารัฐ  ประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้

1. การใช้สื่อมัลติมีเดียและชุดอุปกรณ์ ICT โรงเรียนประชารัฐ     

ดาวน์โหลด

2. TV Techonology 

ดาวน์โหลด

3. คู่มือการติดตั้ง SMATV

ดาวน์โหลด

4. คู่มือแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลด

5. คู่มือ Flash Firmware  แก้ปัญหาเสียง

ดาวน์โหลด

6. โปรแกรม Firmware สำหรับแก้ปัญหาเสียง

ดาวน์โหลด

7. การแก้ไขปัญหา Network

ดาวน์โหลด

 

วิดีโอสาธิตการใช้งานอุปกรณ์และสื่อ ICT เพื่อการศึกษา   มีรายละเอียดการแนะนำชุดอุปกรณ์ การติดตั้งและการใช้งานต่าง ๆ ดังนี้

1. แนะนำอุปกรณ์ภายในตู้แดง
     2. การใช้งาน LED TV 43"
3. ชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
  4. แนะนำลำดับการเปิด ปิด คอมพิวเตอร์เซิปเวอร์
5. วิธีออกอากาศผ่าน คอมพิวเตอร์เซิฟเวอร์
  6. การใช้งานโปรแกรมบันทึก Honestech TVR2 5
7. การใช้งานกล้องวีดีโอสำหรับถ่ายทอดสด
  8. การตั้งค่าเครื่องขยายเสียงและไมโครโฟนสำหรับการถ่ายทอดสด
9. การเลือกค่า AV Selector สำหรับการถ่ายทอดสด
  10. การรับชมสัญญาณถ่ายทอดสดจากห้องเรียน
11. การใช้งานทีวีเบื้องต้น
  12. การเลือกสัญญาณเข้าช่องทีวี
13. การใช้งานโหมด SMATV
  14. การใช้งานโหมด HDMI