กำลังโหลดข้อมูล

สาธิตจุฬาฯ

True Click Life
SiS

True Click Life
Com-GTrue Click Life SIS

 

สื่อดิจิทัลเสริมการเรียนการสอน ที่ประกอบไปด้วยเนื้อหาของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งหลักสูตรคุณธรรมจริยธรรม ภาษาอังกฤษ การฝึกทักษะการอ่าน การเขียน ที่มีความน่าสนใจ ง่ายต่อการเรียนรู้ ด้วยการนำเสนอรูปแบบมัลติมีเดียผ่านการ์ตูน ที่มีสีสันสวยงาม พร้อมเสียง และการเคลื่อนไหว เพื่อทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   ด้วยการสรุปเนื้อหาที่ชัดเจน ตรงประเด็น พร้อมมีเกมฝึกทักษะ และแบบฝึกหัด ให้ทดสอบความรู้ ความเข้าใจ เหมาะสำหรับเป็นสื่อช่วยสอน สำหรับครูผู้สอน นักเรียนระดับอนุบาล – ม. 6 และบุคคลทั่วไป 


ผู้จัดทำ : บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด (บริษัทในเครือ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น) 

ระดับชั้น : อนุบาล และ ป.1 - ม. 6 


รายละเอียดสื่อ : สื่อ True Click Life SIS ได้บรรจุลงในคอมพิวเตอร์ที่มอบให้โรงเรียนในโครงการทุกโรงเรียน ซึ่งสามารถเข้าใช้งานสื่อต่าง ๆ ได้ผ่านโปรแกรมสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนประชารัฐ ในหมวด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

หน้าโปรแกรมสื่อ True Click Life SIS