กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

 

ภาพ : เพจสำนักข่าวอิศรา 
สืบค้นจาก https://www.facebook.com/isranewsfanpage/photos/a.511024322259243.126514.480564141971928/1811013785593617/?type=3&theater เมื่อวันที่ 9 กันยายน 60

 
 

กำหนดวันพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ 

วันที่ 25 ต.ค. 2560 จะเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลก่อนออกพระเมรุ ในเวลา 17.30 น.

วันที่ 26 ต.ค. 2560 เป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ซึ่งจะมีพระราชพิธี 3 ช่วงคือ-
ช่วงที่หนึ่ง เวลา 07.00 น.อัญเชิญพระบรมโกศ ขึ้นพระราชยานเข้าขบวนแห่ไปตรงหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ก่อนเปลี่ยนขึ้นราชรถเชิญไปสู่ท้องสนามหลวง
ช่วงที่สอง  การถวายพระเพลิงในเวลา 17.30 น.-
ช่วงที่สาม เวลา 22.00 น. เป็นการถวายพระเพลิงจริง

วันที่ 27 ต.ค. 2560 เวลา 06.00 น.เป็นวันเก็บพระบรมอัฐิวันที่

28 ต.ค. 2560 พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ ในเวลา 17.30 น.

วันที่ 29 ต.ค. 2560 เวลา 10.30 น.อัญเชิญพระบรมอัฐิขึ้นพระวิมาน จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เพื่อนำไปเก็บไว้ในห้องพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิพระเจ้าแผ่นดินทุกรัชกาลและเวลา 17.30 น.จะอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร เชิญเข้าขบวนแห่อิสริยยศไปประดิษฐานที่วัดพระราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ซึ่งถือเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 9

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รับทราบการเพิ่มวันหยุดราชการในวันพฤหัสบดีที่ 26 ต.ค. นี้ โดยวันดังกล่าวเป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในงานพระราชพิธีฯ"
 

Tags

แง่คิด,คติธรรม พระราชพิธีถวายพระเพลิง,ในหลวงรัชกาลที่9,ในหลวง,พระราชพิธีถวายพระเพระเพลิง