กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

Echo Hybrid English Level A 1 : Unit 14

สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ Echo Hybrid English Level A 1 : Unit 14

Unit 14 : At the Shop

Objective :

        1. Asking for things in a shop

        2. Asking about prices

        3. Thongs in a stationery shop

Grammar :

        1. Singular and pleral nouns

Vocabulary :

        1. Stationery

        2. Currency

        3. Number 31-100

หมายเหตุ : การใช้งานไฟล์ Powerpoint ในการเรียนการสอนให้เปิดเป็น Slide show จะแสดงผลเป็นแบบ Animation

Tags

สื่อการสอน,ภาษาอังกฤษ,echohybrid