กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

Echo Hybrid English Level A 1 : Unit 13

สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ Echo Hybrid English Level A 1 : Unit 13

Unit 13 : At the Wildlife Park

Objective : 

        1. Talking about animals and theirs abilities

        2. Comparatives

        3. Making comparisons with 'like'

Grammar :

        1. Comparisons

Vocabulary :

        1. Animals

 

หมายเหตุ : การใช้งานไฟล์ Powerpoint ในการเรียนการสอนให้เปิดเป็น Slide show จะแสดงผลเป็นแบบ Animation

Tags

สื่อการสอน,ภาษาอังกฤษ,echohybrid