กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

Echo Hybrid English Level A 1 : Unit 20

สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ Echo Hybrid English Level A 1 : Unit 20

Unit 20 : Our Town

Objective :

        1. Talking about places in your town

        2. Prepositions of place

        3. Places in town (part1)

Grammar :

        1. Prepositions of place

Vocabulary :

        1. Places

        2. Map vocabulary

 

หมายเหตุ : การใช้งานไฟล์ Powerpoint ในการเรียนการสอนให้เปิดเป็น Slide show จะแสดงผลเป็นแบบ Animation

Tags

#สื่อการสอน,#ภาษาอังกฤษ,#echohybrid