กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

Echo Hybrid English Level A 1 : Unit 19

สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ Echo Hybrid English Level A 1 : Unit 19

Unit 19 : Saturday Morning

Objective :

        1. Describing daily activities

        2. Telling the time

        3. Prepositions of time (part1)

Grammar :

        1. Prepositions of time

Vocabulary :

        1. Time words & Seasons

 

หมายเหตุ : การใช้งานไฟล์ Powerpoint ในการเรียนการสอนให้เปิดเป็น Slide show จะแสดงผลเป็นแบบ Animation

Tags

#สื่อการสอน,#ภาษาอังกฤษ,#echohybrid