กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

Echo Hybrid English Level A 1 : Unit 18

สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ Echo Hybrid English Level A 1 : Unit 18

Unit 18 : At the Beach

Objective :

        1. Talking about your favorite outdoor activities

        2. Describing actions

        3. Basic adverbs

Grammar :

        1. Possessive pronouns

Vocabulary :

        1. Outdoor activities , beach and related words

 

หมายเหตุ : การใช้งานไฟล์ Powerpoint ในการเรียนการสอนให้เปิดเป็น Slide show จะแสดงผลเป็นแบบ Animation

Tags

#สื่อการสอน,#ภาษาอังกฤษ,#echohybrid