กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

Echo Hybrid English Level A 1 : Unit 11

สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ Echo Hybrid English Level A 1 : Unit 11

Unit 11 : I Like Fridays

Objective : 

        1. Time expressions: 'on'
        2. Weekly activities [part1]
 
Grammar :
        1. Prepositions
 
Vocabulary :
        1. Days in a week
        2. Number 13-30
        3. Months
        4. Activities
 
หมายเหตุ : การใช้งานไฟล์ Powerpoint ในการเรียนการสอนให้เปิดเป็น Slide show จะแสดงผลเป็นแบบ Animation

Tags

สื่อการสอน,ภาษาอังกฤษ,echohybrid