กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

Echo Hybrid English Level A 1 : Unit 17

สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ Echo Hybrid English Level A 1 : Unit 17

Unit 17 : At Home

Objective :

        1. Describing what you are doing

        2. Talking about your activities at home

        3. Present continuous (review)

        4. Useful phrases

Grammar :

        1. Present continuous

Vocabulary :

        1. Activities at home

 

หมายเหตุ : การใช้งานไฟล์ Powerpoint ในการเรียนการสอนให้เปิดเป็น Slide show จะแสดงผลเป็นแบบ Animation

Tags

#สื่อการสอน,#ภาษาอังกฤษ,#echohybrid