กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

Echo Hybrid English Level A 1 : Unit 16

สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ Echo Hybrid English Level A 1 : Unit 16

Unit 16 : At the fair

Objective :

        1. Expressing your feelings

        2. Be / feel + abjective

        3. Feeling acjectives

        4. Fair and related words

Grammar :

        1. Be / Feel + adjective

Vocabulary :

        1. Fair and related words

        2. Musical instruments

 

หมายเหตุ : การใช้งานไฟล์ Powerpoint ในการเรียนการสอนให้เปิดเป็น Slide show จะแสดงผลเป็นแบบ Animation

Tags

#สื่อการสอน,#ภาษาอังกฤษ,#echohybrid