กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

Echo Hybrid English Level A 1 : Unit 10

สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ Echo Hybrid English Level A 1 : Unit 10

Unit 10 : House and Town

Objectives :
        1. Describing what you're doing
        2. Present continuous : positive forms (part 1)
        3. Parts of a house

        4. Places in a town and activities with 'go'

Grammar :

        1. Present continuous

Vocabulary :

        1. Parts of house

        2. Places in a town

 

หมายเหตุ : การใช้งานไฟล์ Powerpoint ในการเรียนการสอนให้เปิดเป็น Slide show จะแสดงผลเป็นแบบ Animation

Tags