กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

Echo Hybrid English Level A 1 : Unit 8

สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ Echo Hybrid English Level A 1 : Unit 8

Unit 8 : Help! I Can't Swim!

Objectives :
        1. Talking about abilities
        2. 'Can' : affirmative and negative forms
        3. Action verbs and useful phrases

Grammar :

        1. 'Can' : affirmative and negative forms

Vocabulary :

        1. Action verbs

 

หมายเหตุ : การใช้งานไฟล์ Powerpoint ในการเรียนการสอนให้เปิดเป็น Slide show จะแสดงผลเป็นแบบ Animation

Tags

สื่อการสอน,ภาษาอังกฤษ,echohybrid