กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

Echo Hybrid English Level A 1 : Unit 7

สื่อการสอนวิชาภาษอังกฤษ Echo Hybrid English Level A 1 : Unit 7

Unit 7 : I Like Cats!

Objectives :

        1. Talking about animals
        2. Love, like and don't like 
        3. Basic feeling words

Grammar :

        1. Using 'Let's'

Vocabulary :

        1. Animals

        2. Favorite

 

หมายเหตุ : การใช้งานไฟล์ Powerpoint ในการเรียนการสอนให้เปิดเป็น Slide show จะแสดงผลเป็นแบบ Animation

Tags

สื่อการสอน,ภาษาอังกฤษ,echohybrid