กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

Echo Hybrid English Level A 1 : Unit 6

สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ Echo Hybrid English Level A 1 : Unit 6

Unit 6 : My Friends

Objectives :
        1. Parts of the face and body
        2. Describing people
Grammar :

        1. "Have got" in positive and negative forms

        2. "Has got" question form

Vocabulary :

        1. Parts of the face and body

 

หมายเหตุ : การใช้งานไฟล์ Powerpoint ในการเรียนการสอนให้เปิดเป็น Slide show จะแสดงผลเป็นแบบ Animation

Tags

สื่อการสอน,ภาษาอังกฤษ,echohybrid