กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

Echo Hybrid English Level A 1 : Unit 5

สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ Echo Hybrid English Level A 1 : Unit 5

Unit 5 : The Picnic

Objectives :
        1. Learning about food and drinks
        2. Describing things
        3. Expressions about food

        4. Saying "Thank you" and "Sorry"

Grammar :

        1. "Have got" in positive and negative forms

Vocabulary :

        1. Food and Drinks

 

มายเหตุ : การใช้งานไฟล์ Powerpoint ในการเรียนการสอนให้เปิดเป็น Slide show จะแสดงผลเป็นแบบ Animation

Tags

สื่อการสอน,ภาษาอังกฤษ,echohybrid