กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

Echo Hybrid English Level A 1 : Unit 4

สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ Echo Hybrid English Level A 1 : Unit 4

Unit 4  : Where Is the Ball?

objective :
        1. Describing things 
        2. 'Here' and 'there'
        3. Saying where they are

Grammar :

        1. Prepositional Phrase

Vocabulary :

        1. Toys

        2. Materials

        3. Furniture

 

หมายเหตุ : การใช้งานไฟล์ Powerpoint ในการเรียนการสอนให้เปิดเป็น Slide show จะแสดงผลเป็นแบบ Animation

Tags

สื่อการสอน,ภาษาอังกฤษ,echohybrid