กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

Echo Hybrid English Level A 1 : Unit 3

สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ Echo Hybrid English Level A 1 : Unit 3

Unit 3 : The School Show

Objectives :
        1. Describing relationships (family)
        2. Giving and asking for certain information
        3. Wh-questions and possessive's

Grammar :

        1. Affirmative sentences        

        2. Question words

Vocabulary :

        1. Family members

        2. Relationships

 

หมายเหตุ : การใช้งานไฟล์ Powerpoint ในการเรียนการสอนให้เปิดเป็น Slide show จะแสดงผลเป็นแบบ Animation

Tags

สื่อการสอน,ภาษาอังกฤษ,echohybrid