กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

 

คำพ่อสอน ...

"สิ่งสำคัญ ที่ทำให้งานบรรลุผล คือ ความเพียรกับความอดทน"


". . .วิริยะนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมาก 
เมื่อเริ่มต้นแล้วต้องมีวิริยะ ... หมายความว่า ต้องเพียร... ต้องมีความขยัน

วิริยะนี้ ก็คู่กับขันติ... คือ มีความอดทน 
บางทีเวลาเราทำงานอะไรก็ตาม ทั้งในทางโลกทางธรรม
เราทำงานแล้วเหนื่อย
เมื่อเหนื่อยก็ต้องมีความอดทนในความเหนื่อยนั้น ก็ต้องมีความเพียรที่จะปฏิบัติต่อไป

ฉะนั้น....พูดไปก็ต้องเห็นว่า 
ความเพียรกับความอดทนนั้น เป็นสิ่งสำคัญที่สุด
จะทำให้งานใด ๆ บรรลุผลได้. . ."พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช
พระราชทานแก่คณะผู้แทนพุทธสมาคมทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๒๓


ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ 

Tags

ความเพียร,ความอดทน,ในหลวงรัชกาลที่9,แง่คิด,คำสอน,พระบรมราโชวาท