กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

 

ดร. พรพรรณ  ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  แจ้งว่า สสวท.เปิดให้ดาวน์โหลดกิจกรรมสะเต็มศึกษาฟรี พร้อมคลิปตัวอย่างการสอน ได้ที่เว็บไซต์ http://www.stemedthailand.org โดยไปที่เมนูสื่อและกิจกรรม ดาวน์โหลด >> คลิกที่นี่

Tags

สะเต็มศึกษา,กิจกรรม,การเรียนรู้,คู่มือ