กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0


 

 

         รายการ eng Hour เป็นสื่อประกอบการสอน Phonics เพื่อฝึกฝนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับเด็กระดับประถมศึกษาตอนต้น ที่เน้นให้เด็ก ๆ สนุกสนานกับการเรียน โดยสอนให้เด็กรู้จักตัวอักษรภาษาอังกฤษและเสียงของตัวอักษรทั้ง 26 ตัว และเสียงสระ รวมทั้งสิ้น 42 เสียง โดยการใช้หลัก phonics

         รายการ eng Hour มีความยาว 40 นาทีต่อ 1 ตอน พร้อมแผนการสอนสำหรับครูเพื่อเตรียมการสอนล่วงหน้า

เตรียมการสอน
         ครูควรศึกษาแผนการสอนที่แนบมาในแต่ละตอนเพื่อเตรียมการสอนล่วงหน้า โดยดูวิดีโออย่างน้อย 1 ครั้งควบคู่ไปด้วย ฝึกออกเสียงเพื่อช่วยชี้แนะนักเรียนในชั่วโมงเรียน พิมพ์เอกสารประกอบการสอนและเตรียมอุปกรณ์การสอนให้พร้อม ครูสามารถดาวน์โหลดภาพคำศัพท์แล้วนำไปติดในห้องเรียนเพื่อสร้างภาพแวดล้อม ที่ดีและ/หรือให้นักเรียนนำกลับไปทบทวนที่บ้านพร้อมชมวิดีโอซ้ำไปด้วย

 

 

Tags

สื่อการสอน,ภาษาอังกฤษ,คู่มือ,ครู