กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

 

โรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา

www.patana.ac.th/primary.asp

โรงเรียนต้นแบบ (Best Practice) จากกิจกรรม Roadshow หลักการบริหารการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Centric & Action Learning) ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5)

 

แนวคิดการจัดการเรียนการสอน

 • หลักสูตรตามระบบริติช เน้นบรรยากาศการเรียนการสอนที่มีชีวิตชีวา เต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กๆเรียนและเล่นไปด้วยกัน

 • เน้นการสอนให้นักเรียนรู้จักยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่างและได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยไปพร้อมๆกัน

 • เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ผ่านกระบวนการดังนี้
  - การสื่อสาร (สอนการพูดและฝึกฟังในสถานการณ์ต่างๆที่ต่างกัน)
  - การพัฒนาทักษะทางกายภาพ (ฝึกการควบคุมเคลื่อนไหวร่างกาย พร้อมทานอาหารที่มีประโยชน์)
  - การพัฒนาทางอารมณ์
  - การอ่านออกเขียน รวมถึงสอนการคิดอย่างมีตรรกะ และฝึกให้เข้าใจโลกและสิ่งแวดล้อมรอบตัว

วิทยากร :

นางสาว สุรภี โสรัจจกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบางกอกพัฒนา
Ms. Jacqueline Ann Houghton
Mr. Brian Jon Taylor

Tags

roadshow,best practice,หลักการบริหารการจัดการเรียนการสอน,โรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา,child centric,action learning,ประชารัฐ