กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

 

โรงเรียนมีชัยพัฒนา

http://mechaipattana.ac.th

โรงเรียนต้นแบบ (Best Practice) จากกิจกรรม Roadshow หลักการบริหารการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Centric & Action Learning) ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5)

 

แนวคิดการจัดการเรียนการสอน​

  • ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ โดยเน้นการสอนให้เป็นคนมีจิตสาธารณะและเรียนรู้ด้วยตัวเอง ใช้เครื่องมือ “Think Pair Share”โดยการหาเรื่องที่ทุกคนอยากรู้เหมือนกันและให้จับคู่เริ่มจาก 2-3 คน จนได้เรื่องเดียวกันทั้งห้อง

  • ให้ความสำคัญในเรื่อง “Learning for Understanding”คือให้นักเรียนสามารถคิดต่อยอดโครงการธุรกิจได้ด้วยตัวเอง

  • ให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ โดยครูจะประเมินความเข้าใจของนักเรียนด้วยการให้นำเสนอที่เรียกว่า ‘Show and Share”

วิทยากร : 

ดร.มีชัย วีระไวทยะ  ผู้บริหารสูงสุด โรงเรียนมีชัยพัฒนา
นายอิสดอร์ เรโอด์   ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมีชัยพัฒนา

Tags

roadshow,best practice,หลักการบริหารการจัดการเรียนการสอน,child centric,action learning,ประชารัฐ,โรงเรียนมีชัยพัฒนา